Top 8 trips from Goddard (Kansas) to Kansas City (Kansas)

Goddard to North Kansas City via Marion
starting from Goddard
1.5 hours → Marion
3 hours → North Kansas City


4 hours of driving
Goddard to North Kansas City via Hillsboro
starting from Goddard
1 hour → Hillsboro
3 hours → North Kansas City


4 hours of driving
Goddard to North Kansas City via Gardner
starting from Goddard
3.5 hours → Gardner
9 minutes → New Century AirCenter
12 minutes → Olathe
8 minutes → Oklahoma Joe's Barbecue
18 minutes → Johnny's B-B-Q
17 minutes → Kansas City
8 minutes → North Kansas City

4.5 hours of driving
Goddard to North Kansas City via Andover
starting from Goddard
37 minutes → Andover
1.5 hours → Toledo
1.5 hours → Topeka
29 minutes → Lawrence
39 minutes → Oklahoma Joe's Barbecue
28 minutes → North Kansas City


5 hours of driving
Goddard to North Kansas City via Augusta
starting from Goddard
49 minutes → Augusta
1.5 hours → Toledo
1.5 hours → Topeka
29 minutes → Lawrence
39 minutes → Oklahoma Joe's Barbecue
28 minutes → North Kansas City


5 hours of driving
Goddard to North Kansas City via Junction City
starting from Goddard
2 hours → Junction City
29 minutes → Manhattan
56 minutes → Topeka
29 minutes → Lawrence
48 minutes → Oklahoma Joe's BBQ & Catering
11 minutes → North Kansas City


5 hours of driving
Goddard to North Kansas City via Lawrence
starting from Goddard
57 minutes → El Dorado
1 hour → Toledo
1.5 hours → Topeka
29 minutes → Lawrence
38 minutes → Legends Outlets Kansas City
21 minutes → Kansas City
8 minutes → Kansas City
8 minutes → North Kansas City
5 hours of driving
Goddard to Mission via Lawrence
starting from Goddard
57 minutes → El Dorado
1 hour → Toledo
1.5 hours → Topeka
29 minutes → Lawrence
24 minutes → De Soto
23 minutes → Lenexa
13 minutes → Johnny's B-B-Q
16 minutes → Mission
5 hours of driving

From:
     

To:
     


Explore alternate routes from Goddard (Kansas) to Kansas City (Kansas), or you can get reverse directions from Kansas City (Kansas) to Goddard (Kansas). Don't forget to factor in the weather. You can check the road conditions from Goddard (Kansas) to Kansas City (Kansas). Check out other stops like Lawrence, Andover (Kansas), Augusta (Kansas), Hillsboro (Kansas), Gardner (Kansas), Junction City, Marion (Kansas), Hesston, Tonganoxie (Kansas), or Spring Hill (Kansas). You can also change your destination to North Kansas City, Riverside (Missouri), or Mission (Kansas).